Psihologa pakalpojumi

Piedāvājam:

  • individuālas vai ģimenes konsultācijas
  • atbalsta grupas nodarbības
  • relaksācijas nodarbības
  • psiholoģiskie treniņi izmantojot mākslas terapijas elementus, psihodrāmas elementus, krāsu un mūzikas terapijas elementus -pašapziņas celšana un savas individualitātes apzināšanās, stresa mazināšana, komunikācijas prasmju attīstīšana, konfliktu risināšana, emocionālā inteliģence u.c.
  • tematiski semināri.