Sociālās rehabilitācijas budžeta pakalpojuma kurss 21 dienai

Sociālās rehabilitācijas budžeta pakalpojuma kurss 21 dienai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, politiski represētām personām

Pakalpojuma kursā iekļauts:

 • personas uzņemšana, dokumentu noformēšana un izrakstīšana*;
 • Sociālā darbinieka/sociālā rehabilitētāja  konsultācija*;
 • ārsta pirmreizējā konsultācija*;
 • ārsta atkārtota  konsultācija*;
 • fizioterapeita konsultācija*;
 • ergoterapeita vai psihologa konsultācija*;
 • relaksācijas nodarbības grupā līdz 9 cilvēkiem;
 • fizioterapijas nodarbības grupā 8 reizes;
 • ergoterapija vai fizioterapija individuāli**;
 • ārstnieciskā baseina un termoterapijas izmantošana;
 • informatīvi-izglītojošas nodarbības grupā* (sociālā darbinieka, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa vadībā)*;
 • hidroterapijas procedūras (ārstnieciskās vannas, ārstnieciskās dušas) 
 • fizikālās terapijas procedūras;
 • klasiskā masāža (2 vienības);
 • ārstnieciskās aplikācijas;
 • psihosociālais atbalsts*;
 • ārstējošā ārsta uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā un diennakts medicīniskā dežūrpersonāla atbalsts - palīdzība*;
 • diennakts aprūpētāja atbalsts-palīdzība*;
 • brīvā laika pasākumi*;
 • ēdināšana un uzturēšanās 21 dienas*.

*pakalpojuma nemaināmā daļa

**nozīmē pēc indikācijām

Pamatojoties uz klienta funkcionālā stāvokļa novērtējumu un individuālo rehabilitācijas plānu, ja nepieciešams, pakalpojuma veidi un skaits var tikt mainīti, ievērojot sociālai rehabilitācijai paredzētos līdzekļus.                                                                      

Fizioterapijas, ergoterapijas un psihologa nodarbības, pamatojoties uz funkcionālā stāvokļa izvērtējumu, var tikt aizvietotas tikai mainot skaitu šiem pašiem pakalpojumiem un baseina un termoterapijas apmeklējumam, tās neaizvieto ar fizikālās terapijas, hidroterapijas vai masāžas pakalpojumiem.           

Rehabilitācijas pakalpojuma kursa izmaksas 21 dienai vienai personai ir 607,14 EUR (426,62 Ls).