Aktualitātes

24-02-2014 09:25

SIVA iesaistās NVA pilotprojektā par bezdarbnieku apmācību

Nodarbinātības    valsts   aģentūra   (NVA)   ir   uzsākusi   pilotprojekta «Profesionālās  tālākizglītības  programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai  pašvaldību  dibinātās  izglītības  iestādēs» īstenošanu, kura ietvaros bezdarbniekiem tiks piedāvātas 13 dažādas profesionālās tālākizglītības programmas.

Lasīt tālāk...

18-02-2014 15:16

Koledžas studentiem – veiksmīga prakšu aizstāvēšana

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā 17. februārī notika studentu mācību prakšu aizstāvēšana studiju programmās – „Cilvēku resursu vadība”, „Grāmatvedība un nodokļi”, kā arī „Mārketings un tirdzniecība”.

Lasīt tālāk...

17-02-2014 13:30

Jau 163 traģēdijā cietušie saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumu

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas kursu 10 dienu garumā saņēmušas jau 163 personas, kuras ir tirdzniecības centra Priedaines ielā 20, Rīgā, 2013.gada 21.novembrī traģēdijā cietušie, cietušo un bojā gājušo personu tuvinieki, kā arī traģēdijas seku novēršanā iesaistītie.

Lasīt tālāk...

13-02-2014 13:35

SIVA skolēni „ēnoja” fizioterapijas un ergoterapijas speciālistus

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā pirmoreiz Ēnu dienu ietvaros viesojās skolnieces no Rīgas, Engures un Iecavas, lai iepazītos ar fizioterapeitu un ergoterapeitu darbu.  Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Lasīt tālāk...

12-02-2014 00:00

Jelgavas 1.internātpamatskola viesos Jūrmalas profesionālajā vidusskolā

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā viesojās Jelgavas 1.internātpamatskolas darbinieki un bērnu vecāki, lai iepazītos ar skolas darbību, piedāvātajām programmām un telpām.

 

Lasīt tālāk...

11-02-2014 14:56

Turpinās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana traģēdijā cietušajiem

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas kursu 10 dienu garumā saņēmušas jau 136 personas, kuras ir tirdzniecības centra Priedaines ielā 20, Rīgā, 2013.gada 21.novembrī traģēdijā cietušie, cietušo un bojā gājušo personu tuvinieki, kā arī traģēdijas seku novēršanā iesaistītie.

Lasīt tālāk...

05-02-2014 09:58

Aicinām pieteikties dalībai jauniešu forumā „Latvija – kādu es vēlos”

Līdz 10.februārim jaunieši vecumā līdz 25 gadiem aicināti iesniegt pieteikumus, kurā jāizklāsta sava Latvijas nākotnes vīzija – Latvija 2030.gadā. 50 labāko darbu autori tiks aicināti satikties ar mentoru, Singapūras Globālā līderības foruma (Global Leadership Forum) vadītāju Lovu Sjevu Thiamu (Low Siew Thiam).

Lasīt tālāk...

04-02-2014 09:55

Iepazīsties ar jauno aerobikas nodarbību piedāvājumu

Aicinām iepazīties ar jauno aerobikas nodarbību piedāvājumu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Nodarbības piemērotas dažādiem sagatavotības līmeņiem, lai uzlabotu vispārējo fizisko sagatavotību un veselības stāvokli.

Lasīt tālāk...

04-02-2014 09:34

136 traģēdijā cietušie jau saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumu SIVA

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas kursu 10 dienu garumā saņēmušas jau 136 personas, kuras ir tirdzniecības centra Priedaines ielā 20, Rīgā, 2013.gada 21.novembrī traģēdijā cietušie, cietušo un bojā gājušo personu tuvinieki, kā arī traģēdijas seku novēršanā un atbalsta sniegšanā iesaistītie.

Lasīt tālāk...

29-01-2014 10:27

FORCAVI projekta ietvaros šodien SIVA norisinās kursi „Dzīves kvalitāte”

29.janvārī Sociālās integrācijas valsts aģentūrā norisinās kursi FORCAVI projekta ietvaros speciālistiem, kuri strādā sociālo pakalpojumu jomā un ir iesaistīti sociālās atstumtības riskam pakļauto personu dzīvē.

Lasīt tālāk...