Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/01
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana pasākumos
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2220,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 10.01.2014.; piedāvājumu iesniegšana līdz 10.01.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Individuālais komersants "MŪZIKAS KOLEKCIJA", līgumcena EUR 2219,62 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_01_p.docx