Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/29
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionālās virtuves tehnikas iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 434,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no iepirkuma rezultātu paziņošanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 28.02.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 28.02.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "STRETTO", līgumcena EUR 250,61 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_29_p.docx