Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/43
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Siltumenerģijas patēriņa sadales metodikas izstrāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Dubultu prospektā 59, Slokas ielā 61, S
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 1(vienu) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 04.03.2014.;iesniegšanas termiņš līdz 04.03.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,VEK", Līgumcena EUR 960,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx