Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/46
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Videokameras iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma slēgšanas brīža līdz 31.03.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma peņemšanas datums 20.03.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 14.03.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA,,ALITO", līgumcena EUR 474,38 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx