Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/52
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 811,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Dubultu prospektā 59, Slokas iela 68, J
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 19.03.2014.-līdz 18.03.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,T.T.R.", Līgumcena EUR 811,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx