Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/51
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Kanalizācijas akas remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 4553,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 25.03.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 24.03.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPS-UNE", līgumcena EUR 3871,66 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_(Lemuma_pien.)_IZRAKSTS.docx
Ligums_Nr.SIVA_2014_51.PDF