Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/57
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Liftu pārbaude
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 470,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Slokas ielā 68, Slokas ielā 61, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.aprīlim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 01.042014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 01.04.2014. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUREAU VERITAS LATVIA", līgumcena EUR 304,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_57_p.docx