Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/67
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Gultu ar matračiem un matraču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 16291,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 09.06.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 06.05.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ētoss mēbeles 1.daļa, līgumcena EUR 9289,44 bez PVN un sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ritmeks 2.daļa, līgumcena EUR 2560,00 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.6_(Lemuma_pien.)_-_izraksts.docx
Ligums_Nr._SIVA_2014_67-1.PDF
Ligums_Nr._SIVA_2014_67-2.PDF