Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/69
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mīksta inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 8525,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma slēgšanas brīža
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums 21.05.2014. Protokols Nr.8 ;Līdz 07.05.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Katūns, 1.daļa līgumcena EUR 1952,00 bez PVN;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SEILE, 2.daļa līgumcena EUR 977,50 bez PVN;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SEILE, 3.daļa līgumcena EUR 2690,00 bez PVN;
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_(Atbilde)_-izraksts.docx
Protokols_Nr.8_(Lemuma_pien.)_69.docx
Ligums_Nr._SIVA_2014_69-1.PDF
Ligums_Nr._SIVA_2014_69-2.PDF
Ligums_Nr._SIVA_2014_69-3.PDF