Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/58
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pārtikas preču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 454377,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala un Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no Līguma parasktīšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 14.07.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 18.06.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Iepirkuma priekšmeta: 1.daļai - Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS", līgumcena EUR 16856,90 bez PVN; 2.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „S.A.V.”, līgumcena EUR 88393,49 bez PVN; 3.daļai - SIA „KORDES”, līgumcena EUR 54094,00 bez PVN; 4.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ragnaros", līgumcena EUR 23928,70 bez PVN; 5.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS", līgumcena EUR 49109,90 bez PVN; 6.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS", līgumcena EUR 30091,82 bez PVN; 7.daļai - SIA "KORDES", līgumcena EUR 1721,00 bez PVN; 8.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit", līgumcena EUR 33541,05 bez PVN; 9.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit", līgumcena EUR 28543,97 bez PVN; 10.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit", līgumcena EUR 4237,72 bez PVN; 11.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS", līgumcena EUR 9855,00 bez PVN; 12.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S.A.V.", līgumcena EUR 69058,73 bez PVN; 13.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS", līgumcena EUR 21504,95 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_58_p.docx
Piegadat._jaut._un_pasut._atbildes_p.docx
Grozijumi_Tehniskaja_specifikacija_p.docx