Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/73-2
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mikroklimata trīs parametru logeru piegāde un uzstādīšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 5946,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 30.06.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 06.06.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 06.06.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVA NMP", līgumcena EUR 5839,92 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_73-2_p.docx
Protokols_Nr.4_(Lemuma_pienems.)_73-2_IZRAKSTS.docx
Ligums_Nr.SIVA_2014_73-2.PDF