Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/100
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Kondicionēšana un ventilācija, Dubultu prospekts 71
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 15 (piecpadsmit) dienas
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Lēmums pieņemts pārtraukt iepirkumu 13.08.2014.;līdz 11.08.2014. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx