Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/98
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnisko aplikāciju iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 12806
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums 27.08.2014. Protokols Nr.4; līdz 18.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA CHAMI PHARM GROUP, līgumcena EUR 5532,92 bez PVN; SIA G Kolizejs. LīgumcenaEUR 660 bez PVN; SIA Viola Farma, Līgumcena EUR 4975,50bez PVN;SIA Baseinu pasaule, Līgumcena EUR 976 bez PVN; SIA Viola Farma, līgumcena EUR 234, 00bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Lemuma_pien.)_-_Izraksts.docx
LÄ«gums_98-1.PDF
LÄ«gums_98-2.PDF
LÄ«gums_98-3.PDF
LÄ«gums_98-4.PDF
LÄ«gums_98-5.PDF