Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/97
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Darbinieku obligātās veselības pārbaudes
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 2846,00
Līguma izpildes vieta: Pakalpojumu sniedzēja telpās
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 19.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 11.08.2014.; līdz 11.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Dubultu poliklīnika, līgumcena EUR 2118,44 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_97_-_04.08..docx