Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/108
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Automašīnu remontu, automašīnu virsbūvju remontu un dīzeļmotoru remontu pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Pakalpojumu sniedzēja telpās
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 03.09.2014;līdz 27.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Meistars, līgumcena EUR 2229,77 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx