Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/117
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Hlora padeves sistēmas iegāde baseinu telpas
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2700,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 2 (divi) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 11.09.2014.;līdz 11.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BALTIC CHEMICAL, līgumcena EUR 2620,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx