Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/115
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Saules kolektoru sistēmas remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 3200,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 1.novembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 11.09.2014.;līdz 11.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Energotaupošas tehnoloģijas un sistēmas, līgumcena EUR 3153,06 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx