Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/125
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Iekārtu metroloģiskās pārbaudes, verificēšana, kalibrēšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 1816,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 30.septembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmume pieņemts 18.09.2014.;līdz 18.09.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību TERMES, līgumcena EUR 333,69 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_.docx