Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Arturs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/151
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Telpu uzkopšanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 340064,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59,Slokas iela 61, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 21.01.2015.;Protokols Nr.8.;līdz 06.01.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību INFO SERVISS, līgumcena EUR 332434,04 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Konkursa_nolikums_11.11.2014..docx
Protokols_Nr.3_(Atbilde)-IZRAKSTS.docx
Protokols_Nr.8(Lemuma_pien.)_-_IZRAKSTS.docx
ZINOJUMS_151_-_izraksts.docx
Ligums_151_-_IZRAKSTS.docx