Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/158
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Datortīklu aprīkojuma un rezerves daļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 5693,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra,Slokas iela 68,Jūrmala.
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 23.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 09.12.2014. Protokols Nr.4;līdz 1.12.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību TelCom, līgumcena EUR 5123,74,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(IZRAKSTS).docx
Liguma_Izraksts.docx