Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/16
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Sadzīves tehnikas iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 6000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 22.04.2015. Protokols Nr.4;līdz 20.05.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BIT IT, līgumcena EUR 5115,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Ligums_BIT_IT_IZRAKSTS.docx
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx