Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/23
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tipogrāfijas darbi un reklāmas materiālu izgatavošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 195,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 14 dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 08.09.2015. Protokols Nr.5; līdz 17.08.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Zelta Rudens Printing, līgumcena EUR 115,05 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5IZRAKSTS.docx
Liguma_IZRAKSTS.docx