Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/31
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Telpu remontdarbi Sociālās integrācijas valsts aģentūras vajadzībām
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 21000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 12.11.2015. Protokols Nr.6; līdz 3.11.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,REIMIKS",1.d. līgumcena EUR 3752,64,00 bez PVN; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,CEPLIS V.S." 2.d.Līgumcena EUR 5486,63bez PVN; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,GLASMET" 3.d.Līgumcena EUR 9550,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.6_Izraksts.docx
Ligums_REIMIKS_-_Izraksts.docx
Ligums_Glasmet_-_Izraksts.docx
Ligums_CEPLIS_-_Izraksts.docx