Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/38
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Materiāli tehniskās bāzes papildināšana metālapstrādes apmācības programmai
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 3917,36 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 22.decemrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 29.11.2015. Protokols Nr.6; līdz 16.11.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MIG Baltic, līgumcena EUR 3879,49 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2IZRAKSTS.docx
Protokols_Nr.6IZRAKSTS.docx
Ligums_IZRAKSTS.docx