Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/45
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes un apsardzes signalizācijas sistēmas remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 17769,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Slokas iela 61,Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 29.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 03.12.2015. Protokols Nr4; līdz 1.12.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AP-HELP, līgumcena EUR 17605,44bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Izraksts).docx
LIGUMS_Izraksts.docx