Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija:
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/48
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Dārza tehnikas iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 15500,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 29.decemrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 14.12.2015.Protokols Nr.4;līdz 11.12.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ARME, līgumcena EUR 6800,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx