Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu speciālists
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/51
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnas iekārtu remonts un remontdaļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 5000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala.
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma slēgšanas brīža
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 12.01.2016. Protokols Nr.4;līdz 07.01.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VITA R, līgumcena EUR 4998,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4IZRAKSTS.docx
LigumsIZRAKSTS.docx