Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/5
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Komandējuma pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 8470,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Eiropā
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 25.02.2016.,Protokols Nr.5; līdz 23.02.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Averoja, līgumcena EUR 8470,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_(Atbildes.).docx
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
Ligums_izraksts.docx