Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/13ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Darba tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo profesiju un prasmju noteikšana personām ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 19700,00 EUR bez PVN
Līguma izpildes vieta: Latvijas Republikas teritorija
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 30.jūlijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 26.05.2016. Protokols Nr.4; līdz 19.05.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību KPMG Baltics, līgumcena EUR 19700,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
LIGUMS_-_izraksts.docx