Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/27
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnisko izejvielu, aplikāciju, dezinfekcijas līdzekļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 959,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 14.09.2016. Protokols Nr.4;līdz 06.09.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Norden cosmetics, līgumcena EUR 649,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4__Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx