Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/25
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Automašīnu un traktora remonta pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 6198,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 36 (trisdesmit seši) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 07.10.2016. protokols Nr.5; līdz 03.10.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Meistars 1.d.EUR 2319,29bez PVN; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību STOLLER 2.d.EUR358,50bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
LIGUMS_MEISTARS_Izraksts.docx
LIGUMS_Stoller_Izraksts.docx