Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/29
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pārtikas preču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Slokas iela 68,Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 18.10.2016. Protokols Nr.4;līdz 07.10.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību S.A.V. EUR 41998,00bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums__Izraksts.docx