Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/38
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mīkstā inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR24728
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.59,71,Slokas 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1(viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 17.11.2016.Protokols Nr.4;līdz 14.11.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību1.d. EUR 24275,00bez PVN; sabiedrība ar ierobežotu atbildību SENDEKO LATVIA 2.d.EUR 3699,60bez PVN; slēgta akciju sabiedrība Slaugivita 3.d.EUR bez PVN 2420,20
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_Katuns-Izraksts.docx
Ligums_Sendeko_Izraksts.docx
Ligums_Slaugivita_Izraksts.docx