Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija:
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/39ESF,36,40
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tipogrāfijas darbi un reklāmas materiālu izgatavošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 4145bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Slokas iela 61,Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 23.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 28.11.2016;Protokols Nr.4;līdz 23.11.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Zelta Rudens Printing 1.d.EUR 138,00bez PVN;2.d. EUR1250,00bez PVN;3.d.EUR 273,00bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
ZR__ligums-1.d._-Izraksts.docx
Ligums_ZR_-_2.d._Izraksts.docx
Ligums_ZR_-_3.d._Izraksts.docx