Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/21
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Sanitāras grāmatiņas noformēšana pavāriem
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta:
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža līdz 2013.gada 30.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums 14.02.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Dubultu poliklīnika, Ls360,00
Pievienotie dokumenti:
NAV