Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tālrunis 67771006, e-pasts: ainars.grosbardis@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/60
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Biroja un servera programmatūras noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 5960,00
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Dubultu prospekts 59, Slokas iela 61, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 2013.gada 25.aprīļa līdz 2014.gada 24.aprīlim (12 mēneši)
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 22.04.2013. Piedāvājumu iesniegšana līdz 22.04.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DPA”, Ls 5278,97 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_(Programaturas_noma).docx
Izraksts_no_Protokola_Nr.2_(piedavaj.vert.).docx