Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tel. 67771006, e-pasts: ainars.grosbardis@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/70
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pārtikas preču piegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 2836,00
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala un Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 2014.gada 30.jūlijs
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 07.05.2013.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 07.05.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LANEKSS” Ls 2804,62 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV