Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/09
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu pr. 71,Jūrmala, Latvija.
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums:
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Bulduru Dārzkopības vidusskola, Ls500.
Pievienotie dokumenti:
NAV