Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/73
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmas uzturēšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 2013.gada 31.maija līdz 2013.gada 31.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums:
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "3Ro" - Ls 2975,00
Pievienotie dokumenti:
Izraksts_Protokols_2_atv_tehn_fin_lem.docx