Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/87
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Remontmateriālu un iestādes uzturēšanas materiālu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 3389.00
Līguma izpildes vieta: Līguma izpildes (preču iegādes) vieta – pretendenta veikals, kas atrodas ne tālāk kā 25 km no
Līguma izpildes termiņš: No līguma slēgšanas brīža 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 2013.gada 25.jūlijā. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2013. gada15.jūlijam, plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "Jūrmalas nams" - Ls 3271,63 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_87.docx
Izraksts_Protokols_5_uzvaret_87.docx
Ligums_Jurmalas_nams_87.PDF