Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/94ESFORCAV
Iepirkuma priekšmets un apjoms: ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projekta ,,FORCAVI” komandējumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 4691,00Ls
Līguma izpildes vieta: Eiropa
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža līdz 31.07.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums: 26.08.2013. Iesniegšana:līdz 22.08.2013.plkst.:10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA ,,Vanilla Travel", Ls4327,28
Pievienotie dokumenti:
Ligums.PDF