Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/21-2
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Obligātās veselības pārbaudes
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls248,00
Līguma izpildes vieta: Jūrmalas pilsētas teritorijā
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņešanas datums: 30.09.2013; iesniegšanas termiņš: līdz 30.09.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Dubultu poliklīnika , LVL 244,95
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx