Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/101
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Telpu noma – atbalsta punkta darbības nodrošināšanai
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Krišjāņa Valdemāra iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101
Līguma izpildes termiņš: No 2013.gada 01.oktobra līdz 2014.gada 30.septembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 20.09.2013. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2013.gada 12.septembtim plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA „LNB Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums” - Ls1897,20 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV