Statistika par sociālo rehabilitāciju SIVA

Statistika par sociālo rehabilitāciju SIVA

Statistika par sociālo rehabilitāciju SIVA

Statistika par sociālo rehabilitāciju SIVA

 

SIVA pakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem

Uzzini, kādus Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) pakalpojumus iespējams saņemt par valsts budžeta līdzekļiem! Infografikas veidā izstrādāti informatīvi plakāti, kas izplatīti sociālajos dienestos, NVA, KRC Jaunķemeri un citās iestādēs, lai informētu potenciālos klientus un sociālās sfēras darbiniekus.

tl_files/parsiva/SIVA infografika soc un prof reh.jpg

Profesionālās piemērotības noteikšana SIVA - piecgades statistika

tl_files/foto/13.04.2015. Infografika PPN statistika SIVA 2010-2014.jpg

 

Piecu gadu laikā SIVA profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem saņēmuši 2088 cilvēki ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti darbspējas vecumā. No tiem 86% rekomendēti izglītības programmu apguvei SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā. Aktīva potenciālo PPN pakalpojuma saņēmēju apzināšana notikusi arī piecos reģionālajos SIVA atbalsta punktos - Cēsīs, Jelgavā, Cīravā, Rēzeknē un Daugavpilī, lai nodrošinātu iespēju saņemt pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai un veicinātu cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti izglītošanos un iekļaušanos darba tirgū.

Profesionālās piemērotības noteikšana Jūrmalā un SIVA atbalsta punktos tiek veikta visu gadu! Piesakies un mācies!

Uzzini vairāk par profesionālās piemērotības noteikšanu un pieteikšanos: SIVA mājas lapā vai 67811750.

 

ES FORCAVI projekta ilgtspēja

 

tl_files/foto/13.11.2014.FORCAVI.jpg

 

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projektu "FORCAVI" (Formacion para la Calidad de Vida) no 2012. - 2014. gadam īsteno Sociālās integrācijas valsts aģentūra sadarbībā ar partneriem no Spānijas, Ungārijas un Itālijas.

Projekta mērķis: Spānijas pieredzes pārņemšana apmācības modeļa „Dzīves kvalitāte” ieviešanā, lai attīstītu sociālās atstumtības riskam pakļautiem cilvēkiem un cilvēkiem ar intelektuāla rakstura traucējumiem sociālo prasmju apgūšanu, veicinātu sociālo lomu un savu tiesību apzināšanos dzīves kvalitātes uzlabošanai.

 

Uzzini vairāk par FORCAVI projektu šeit!

 

 

ESF stipendijas Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņiem

 

tl_files/foto/SIVA JPV stipendijas.jpg 

 

Jau piecus mācību gadus Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņi saņem ESF stipendijas, kuru laikā kopā izmaksāti 138779 euro. Stipendijas 14 - 71 euro apmērā/mēnesī vidēji saņem 63% no visiem audzēkņiem, kuri ir sekmīgi un regulāri apmeklē mācību stundas un praksi. 

 

Uzzini vairāk par ESF projektu šeit!

 

 

Pusgads pēc Zolitūdes traģēdijas

 

tl_files/foto/21.05.2014. SIVA Infografika-Pusgads pec Zolitudes tragedijas.jpg

Rezultatīvie rādītāji 2013.gadā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem

Pieteikšanās kārtība sociālajai rehabilitācijai