Aktualitātes

Jaunu pieredzi un zināšanas SIVA izglītības iestādēs gūst RTU pārstāvji

18-06-2019 12:42

Vakar, 17.jūnijā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) telpās viesojās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāvji, lai gūtu jaunas zināšanas par izglītības procesu organizēšanu un īstenošanu cilvēkiem ar invaliditāti.

SIVA jau vairāk kā 20 gadus veiksmīgi nodrošina izglītības ieguves iespējas cilvēkiem ar invalidtitāti, tādējādi palīdzot viņiem iekļauties sabiedrībā un iesaistīties Latvijas darba tirgū. RTU pārstāvji ieradās ar mērķi ielūkoties SIVA izglītības iestāžu vidē, kurā vienuviet mācās/ studē ne tikai cilvēki ar invaliditāti, bet arī cilvēki bez invaliditātes, tikties ar atbalsta personālu, saprast, kādi palīglīdzekļi studiju/ mācību procesā tiek izmantoti, kā arī izzināt SIVA darbinieku pieredzi darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, lai vēlāk šo pieredzi un zināšanas varētu izmantot, piedāvājot uzlabot izglītības iespējas tiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuri studē kādā no RTU studiju programmām.

Pieredzes apmaiņas ietvaros viesiem tika ne tikai sniegta informācija par to, kas ir SIVA, kādus pakalpojumus tā sniedz, bet arī tika dota iespēja doties ekskursijā pa SIVA izglītības iestāžu telpām, lai viesi gūtu plašāku priekšstatu par vides pieejamību, par atbalsta personālu u.tml.

Vizītes laikā RTU pārstāvji guva izpratni, ka nevar noteikt vienu “standarta modeli”, kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte, jo, kā norādīja SIVA darbinieki, katram cilvēkam ir savas individuālās spējas un zināšanas, savas vajadzības un sava motivācija. SIVA kolektīvs cer uz turpmāku abpusēju sadarbību ar RTU, lai iedrošinātu RTU spert pirmos soļus izmaiņu virzienā, kas varētu līdzēt uzlabot izglītības ieguvi personām ar invaliditāti Latvijā.

 

  

Iet atpakaļ