Aktualitātes

Surdotulka pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība

13-07-2011 11:43

Cilvēkiem ar invaliditāti, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas, surdotulka pakalpojumus no 2011. gada 1.septembra nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS).

To paredz Invaliditātes likums un Ministru kabineta noteikumu projekts Nosacījumi un kārtība, kādā Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas apgūšanai. Projekts ceturtdien, 7.jūlijā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Plānots, ka LNS nodrošinās surdotulka pakalpojumu līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā nodarbībās, konsultācijās un eksāmenos profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības mācību iestādēs. Pakalpojums nevarēs   pārsniegt valsts budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apjomu. 2011.gada četriem mēnešiem šim mērķim nepieciešami 19, 88 tūkst. latu, 2012. gadā kopumā nepieciešami 42, 04 tūkst. lati.

Profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs surdotulka pakalpojumu varēs saņemt izglītojamo grupas. Savukārt augstākās izglītības mācību iestādēs pakalpojumu nodrošinās arī individuāli. Gadījumā, ja surdotulka pakalpojumu interesents nevarēs saņemt izvēlētajā mācību iestādē, un pakalpojumam paredzētie līdzekļi attiecīgajā gadā būs beigušies, cilvēku uzņems pakalpojuma saņēmēju rindā.

Uz surdotulka pakalpojuma saņemšanu izglītības programmu apguvei varēs pieteikties cilvēki, kuri saziņai lieto zīmju valodu.

Invaliditātes likums paredz, ka surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apgūšanai sniedz cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un kuriem, pamatojoties uz ārstējošā ārsta izziņu, pakalpojuma sniedzējs ir noteicis surdotulka pakalpojuma nepieciešamību.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.

Iet atpakaļ