Aktualitātes

Atskats uz informatīvo pasākumu "Cilvēks.Prasmes.Iespējas"

15-11-2019 16:18

Noslēguma informatīvais pasākums darba devējiem un sadarbības partneriem - CILVĒKS. PRASMES. IESPĒJAS.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk - projekts) 2019. gada 14. novembrī Rīgā, BELLEVUE PARK HOTEL aicināja darba devējus, pašvaldības, sociālos dienestus, nodarbinātības un izglītības ekspertus sarunai par darba prasmju veicināšanu, nodarbinātību un apmācību iespējām personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem.

Dalībniekus uzrunāja SIVA direktore Ilona Jurševska un direktora vietniece profesionālās rehabilitācijas jomā Solveiga Kabaka, uzsverot dažādību, kā arī vērtējot projektā paveikto personu ar garīgās veselības traucējumiem apmācību un sabiedrības uzskatu mainīšanā.

  

Pasākuma dalībnieki ar interesi un izpratni uzklausīja darba devēju un SIVA sadarbības partneru prezentācijas:

 • Signe Krūma, Rimi Latvija stāstīja kā ieraudzīt cilvēku ikdienas darbā;
 • Laura Pliča, SIA “Gartens” vadītāja pauda viedokli kā prakses un darba devēja;
 • Dace Helmane no biedrība „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” stāstīja par darba devēju atvērtību ietekmējošiem faktoriem;
 • Māris Grāvis, valdes loceklis Sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumā SIA “RB KAFE” stāstīja par savu pieredzi sociālajā uzņēmējdarbībā un biedrībā "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" strādājot ar personām, kurām ir invaliditāte un “sistēmas bērniem”, kā arī īpašu un uzrunājošu projekta dalībnieces Silvijas stāstu;
 • Raitis Briedis no apvienības “Apeirons” iepazīstināja ar biedrības aktivitātēm un aktualitātēm;
 • Inta Čodere, Nodarbinātības valsts aģentūras eksperte stāstīja par atvērto durvju dienas rezultātiem personām ar invaliditāti uzņēmumos;
 • Anna Broka un Hanna Mihailova no Vidzemes stāstīja par sociālo spēcināšana lauku apvidos;
 • Ansis Birznieks no SIA “Galantus” pauda sociāli atbildīga darba devēja pieredzi uzņēmumā dārzkopības darbos ar personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi;
 • Gunta Krastiņa no Bulduru dārzkopības vidusskolas stāstīja prakses un darba pieredzi, kurā iesaistīti projekta audzēkņi;
 • Dita Rituma no biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” dalījās pieredzē par sveču darbnīcas nozīmi personām ar smagu invaliditāti;
 • Natālija Jermolajeva, kura pārstāvēja sociālos uzņēmums "OWA" un “Print Art” stāstīja par personīgo cīņu ar veselību un uzņēmību savu uzņēmumu veidošanā;
 • Dzintra Līce, projekta pedagogs un psihologs atraktīvi stāstīja par metodēm un atklājumiem darbā ar projekta audzēkņiem.

   

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, SIVA kolēģiem un interesentiem, kopā esot tik dažādiem, bet atbildīgiem, mēs mainām sabiedrības stereotipus, kā arī sekmējam cilvēku ar invaliditāti integrāciju nodarbinātībā un sabiedrībā!

  

Iet atpakaļ